Anne Gottlieb

Helsingør Gospel er en privat forening.

Foreningens bestyrelse pr. 20. marts 2023:

Formand:           Anne Gottlieb

Næstformand:   Lisbet Windfeld 

Kasserer:           Lisbet Windfeld

Menige mdl:      Gurli Weber

                          Pia Nygård

                          Gertrud Petersen

                          Birgitte Simony

                          Britta Fuglsig Nielsen

Suppleanter:      Karin Laux

                          Anne Kongsted

                                                   

Har du Spørgsmål til os, er du meget velkommen. Skriv til vores formand, Anne Gottlieb, på denne mail: helsingoer.gospel@gmail.com

Ved koncerter og PR. kan du kontakte: 

Pia Nygård lindkvist.nygaard@gmail.com                               tlf. 22 31 83 32

Helsingør Gospel blev startet i 2006 og støttes af Helsingør Kommune.

Vi afholder generalforsamling hvert år i marts.

Bank: Danske Bank  9570  12784198  

CVR-nr: 30 68 75 07

Helsingør Gospel er medlem af Frivilligcenter, Kronborgvej 1C